Behalve het tijdschrift ‘Tongerse Annalen’ verschijnen er jaarlijks ook verschillende publicaties van het KLGOG.

Deze publicaties worden in eigen beheer uitgegeven of in samenwerking met het stadsarchief Tongeren.

Hieronder vind je een overzicht.

Hou er wel rekening mee dat verzendkosten worden aangerekend.

Van krijgsgevangene tot rondewinnaar -

Het verhaal van Victor Lenaers


In 1921 won Victor Lenaers de Tour de France in de categorie van de ‘onverzorgden’. Dit waren de renners die zelf moesten instaan voor hun eten, het onderhoud van hun fiets, en hun slaapgelegenheid.  Omwille van zijn uitzonderlijke prestatie werd Lenaers triomfantelijk gehuldigd bij terugkomst in Tongeren.   

Toch ontbrak hij achteraf vaak op erelijsten en werd hij de ‘vergeten Tourwinnaar’ genoemd. Daar brengt deze publicatie nu verandering in. 

 

Victor Lenaers was een echte volksheld, een rasechte Tongenaar van op ‘de Leuren’.  Na vier zware jaren krijgsgevangenschap tijdens de Eerste Wereldoorlog krabbelde hij recht en maakte hij onze stad wielergek.  Een massa volk stond hem bij zijn terugkomst op te wachten, de ‘simpele renner van bij ons’ die in Frankrijk tegen de grootste wielernamen had gevochten. 


Josy Deckers verzamelde jarenlang alle mogelijke informatie over Victor Lenaers.


Deze publicatie is te verkrijgen aan €35,- in de Standaard Boekhandel en in het stadsarchief..

Strijden, lijden, leven en feesten in de heerlijkheid Sluizen


In deze publicatie, waarin de geschiedenis van het mooie dorp Sluizen levendig beschreven
wordt, staat de ‘gewone man’ centraal. Feiten en historische gebeurtenissen worden doorspekt
met vele verhalen, sagen en legenden. Samen geven ze een mooi beeld van het alledaagse
leven van de Sluizenaar door de eeuwen heen.


De broers Vital en Raymond Vaes groeiden op in Sluizen. Tijdens zijn opleiding in de normaalschool kreeg Vital de opdracht een eindwerk te maken over zijn dorp. Dit zou uiteindelijk zijn levenswerk worden, dat hij samen met zijn broer Raymond verwezenlijkte. Helaas stierf Vital op 12 juni 2020 en kon hij de publicatie van het boek niet meer meemaken.

 

Deze publicatie is uitverkocht.

De bouw- en bewoningsgeschiedenis van Plein

en van de Munstraat door Steven Vandewal.

 

 

Beide boeken zijn een vervolg op de werken over de Grote Markt en de Sint-Truiderstraat.

Behalve een overzicht per huis, bevatten de boeken ook een geschiedenis van de straat zelf,

gaande van de Romeinse tijd tot heden en met aandacht voor opmerkelijke gebouwen en gebeurtenissen.

De publicaties worden aangevuld met tal van oude foto's die vaak niet eerder gepubliceerd werden.

Per huis zijn in de publicaties foto's, overzichtsplannen en een lijst van eigenaars en bewoners opgenomen.

 

Beide publicaties zijn uitverkocht

Met Kerstmis zijn we thuis...

997 Tongerse oud-strijders en gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog

 

Een uitgave van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap i.s.m. Stadsarchief Tongeren. 997 unieke verhalen en ongepubliceerde foto's van Tongenaren tijdens de Eerste Wereldoorlog.

 

Deze lijvige publicatie is te verkrijgen aan €50,- in de Standaard Boekhandel.

 

 

 

 

 

 

De Grote Markt. In het hart van de stad door Steven Vandewal.

 

De Grote Markt is gelegen in het hart van de stad. Het politieke en economische leven van Tongeren speelde/speelt zich hier af. Dit plein, teruggaand tot de vroege middeleeuwen, heeft tot op de dag van vandaag zijn belang behouden. Centraal lag het perron vanwaar de stad wetten liet afroepen. Van Ambiorix was nog geen sprake. Ook de ambachten hadden hier kun kamers, later vervangen door de salons van rederijkers, genootschappen, politieke partijen.

 

Van élk huis is de geschiedenis achterhaald, van de middeleeuwen tot nu. Ieder huis had bovendien een eigen huisnaam. Het boek wordt aangevuld met tal van oude foto’s die nog niet eerder gepubliceerd zijn.

 

Uitverkocht.

Tongeren & Tungers : 60 stadszichten van 1890 tot 2017 en 263 keer ‘Tungerse kal’ door Albert Knapen (2017)

 

Tongeren & Tungers II : 64 stadszichten van 1864 tot 2018 en 201 keer ‘Tungerse kal’ door Albert Knapen (2018)

 

Stadszichten van vroeger en nu tonen hoe de stad de afgelopen honderd jaar veranderd is. De kunst is om de oude postkaart of foto van op exact dezelfde plek opnieuw te fotograferen. De zichten zijn geïllustreerd met heel wat luchtige Tongerse uitdrukkingen.

 

 

 Beide publicaties zijn uitverkocht. 

De Sint-Truiderstraat. De Kruisstraat vroeger en nu door Steven Vandewal (2017)

 

 

Wie weet in Tongeren nog de Schaapsmarkt zijn? Of het oude Munthuis? Het antwoord is in de

Sint-Truiderstraat, of zoals in de volksmond wordt gezegd ‘de Kruisstraat’. Wist je trouwens dat al de huizen in de straat afbrandden in 1677? En dat er zich een refugiehuis van een heel bekende abdij in de straat bevond? En dat er een waterput met een reukje aan was?

 

 

Van elk huis in de Sint-Truiderstraat is de geschiedenis achterhaald van de middeleeuwen tot nu. Het boek wordt aangevuld met tal van oude foto’s die nog niet eerder gepubliceerd zijn.

 

 

Te koop bij Stadsarchief Tongeren – 276 pagina’s A4 in kleur – 30 euro

150 jaar Ambiorix in Tongeren door Frits Berckmans (2016)

 

 

Over Ambiorix wordt heel wat verteld en geschreven. Maar wie heeft het beeld al eens echt goed bekeken? De auteur neemt ons in een handige en overzichtelijke publicatie mee naar het verhaal en de legende Ambiorix en het romantische beeld dat van hem gecreëerd werd in de negentiende eeuw.

 

 

Te koop bij Stadsarchief Tongeren – 64 pagina’s A5 in kleur – 8 euro

Marie Anne van Berchem. Twee barokke grafmonumenten in Berchem en Tongeren door Frits Berckmans (2015)

 

 

Eén van de mooiste kunstobjecten in de stad is het grafmonumenten van Marie Anne van Berchem, vrouw van graaf Frans van Hinnisdael, heer van Betho. De publicatie vertelt niet enkel over dit monument uit het eind van de zeventiende eeuw maar ook over de bekende liggende dame.

Het boek geeft een beeld van de adel in die periode en zijn relatie met Tongeren.

 

 

Te koop bij Stadsarchief Tongeren en Toerisme Tongeren – 112 pagina’s A4 in kleur – 15 euro

Rosmeulen. Het industriële verleden van een ‘dorpsfabriek’ door Florent Hansen (2015)

 

 

Gebouwd in 1909 was de chocoladefabriek van Nerem destijds revolutionair. Doorheen de tijd vestigden zich hier nog een fabriek van weefgetouwen en een tinfabriek. Momenteel wordt het pand verbouwd tot wooneenheden met bijzondere aandacht voor de industriële erfgoedwaarde van het gebouw.

 

 

Deze rijkelijk geïllustreerde publicatie biedt een mooie kijk op het verleden van de fabriek.

 

 

Te koop bij Stadsarchief Tongeren – 30 pagina’s A4 in kleur – 5 euro

Het postverkeer in het ‘Postambt Tongern’ tijdens en na Wereldoorlog I (1914-1919) door Florent Hansen (2013)

 

 

Tongeren speelde in Zuid-Limburg een belangrijke rol voor het smokkelen van post via Nederland van en naar het front. Maar ook de Duitse overheid zorgde voor een eigen beheer

en administratie van de postdiensten. Deze mooi geïllustreerde publicatie geeft een beeld van het leven in de stad tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de hand van een nog maar amper belicht onderwerp.

 

 

Te koop bij Stadsarchief Tongeren – 54 pagina’s A4 in kleur – 5 euro

Van castellum naar monasterium tot castrum?

Onderzoek over de versterkingen en gebouwencomplexen rond de OLV-kerk tijdens de tiende tot zestiende eeuw : context, analyse en synthese door Steven Vandewal (2020)

 

 

Deze publicatie handelt over de archeologische en historische stand van zaken van de omgeving rond de kerk met de bijhorende gebouwencomplexen en ommuringen.

 

 

Te koop bij Stadsarchief Tongeren en Standaard Boekhandel –  185 pagina’s A4 in kleur – 35 euro